+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki nie ma wpływu na zawierane transakcje na rynku, to inwestorzy odpowiedzialni są za obrót. Trudno jest skomentować brak płynności.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)