+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

ASTOR S.A. został wsparty kapitałem obrotowym zgodnie z założeniami i przekłada się to na poprawę jego wyniku finansowego

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)