Wniosek do sądu rejestrowego został złożony 12 kwietnia, natomiast sąd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. W związku z tym asymilacja prawdopodobnie nastąpi w połowie maja.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)