+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, moją propozycję dotyczącą parytetu wymiany akcji na obligacje przedstawiłem na podstawie wycen rynkowych. Uważam, że są najbardziej miarodajne, chociaż może nie satysfakcjonujące. Odnosząc się do wyceny linii oraz wyceny akcji dodam, że wycena nominalna akcji też jest 1 zł. Jeżeli Spółka poradzi sobie z bieżącymi problemami i wyjdziemy z upadłości, należy się spodziewać wzrostu ceny akcji. Oczywiście jestem otwarty na inne koncepcje restrukturyzacji zobowiązań, ale muszą one być najpierw przedstawione formalnie Kuratorowi obligacji, Nadzorcy Sądowemu oraz Zarządowi przez zainteresowanych obligatariuszy.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)