+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie w woli ścisłości, upadłość została już postanowiona a toczy się postępowanie zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami. W chwili obecnej obligatariusze nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Ich obligacje są na bieżąco obsługiwane – wypłacane są odsetki. Łączną kwotę wierzytelności z tytułu wyemitowanych obligacji do postępowania upadłościowego zgłosi kurator. Jeżeli w przyszłości będzie wymagana aktywność ze strony obligatariuszy będziemy o tym informować w raportach bieżących. Dodatkowo podaję kontakt do reprezentującego obligatariuszy kuratora obligacji: Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11 20-337 Lublin e-mail: jerzy.slawek@inlex.pl

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)