+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, dziękuję za zbiór Pańskich pytań i sugestii. Postaram się odnieść do większości. Niestety zatrzymanie produkcji i „zamknięcie Spółki” nie powoduje zatrzymania wypływu środków. Dodatkowo ewentualna konieczność zwrotu dotacji z powodu zaprzestania produkcji skokowo podwoiłaby wartość zobowiązań. W mojej ocenie, jedynie dalsze wysiłki całej Spółki mogą zaowocować pozytywną zmiana sytuacji. Skład Rady Nadzorczej, a przez to również Zarządu, powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Obecne władze spółki podejmują wiele wysiłku w celu poprawy kondycji Orzeł S.A.. Zapewniam Pana, że jako akcjonariusz, podczas WZ nie poznałem propozycji lepszego składu Rady Nadzorczej. Kwestia emisji: cena nominalna 1000 akcji jest równa cenie nominalnej 1 obligacji serii B. Podobnie ma się cena rynkowa – 1000 akcji w cenie rynkowej jest równe cenie rynkowej 1 obligacji serii B. Na tej podstawie uważam, że wymiana 1 obligacji na 1000 akcji nowej serii jest właściwą propozycją. Przejęcie przez inwestora branżowego – według mojej wiedzy nie ma takiego inwestora zainteresowanego wejściem na polski rynek recyklingu opon. Nie wiem na jakiej podstawie twierdzi Pan, że „pewnie takich podmiotów jest dużo na rynku”. Podanie się Zarządu do dymisji – tak naprawdę uważam, że nikt lepiej nie będzie walczył o interes spółki niż jej większościowy akcjonariusz. Jeżeli ma Pan jednak konstruktywne propozycje w tym zakresie zapraszam do kontaktu z Radą Nadzorczą. Podsumowując: Sytuacja Spółki jest trudna. Jej przyszłość leży w rękach Zarządu ale również wierzycieli którzy mogą nie zgodzić się na propozycje układowe. Moim zadaniem jest podejmowanie wszelkich możliwych działań uzdrawiających spółkę. Widzę możliwość jej dalszego rozwoju po przejściu obecnych trudności. Ostatnie miesiące pokazują, że poprawiamy swoją pozycję rynkową i powoli przekłada się to na wyniki finansowe. O reszcie zdecyduje rynek!

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)