+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Realizowanie projektów badawczych związane jest bezpośrednio z działalnością Recyklera. Badania mają na celu opracowanie nowego zastosowania granulatu oraz tekstylii produkowanych w ZPGG. Efektem tych badań będzie nowy produkt który znajdzie zastosowanie głównie w drogownictwie, przełoży się to bezpośrednio na wynik finansowy GK. Wartość brutto całego projektu wynosi 8,5 mln zł z czego 5,9 mln zł będzie pochodziło z otrzymanej dotacji a pozostała część ze środków własnych Spółki. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)