Wartość stanów magazynowych opon letnich w chwili obecnej jest niższa niż przed rokiem. Oczywiście w trzecim kwartale następował proces wyprzedaży opon posezonowych w celu odzyskania zamrożonego w nich kapitału obrotowego.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)