+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, Orzeł S.A. nie zapłaci kary za zerwanie umowy agencyjnej z WIL AG, gdyż przyczyna jej zerwania leży po stronie agenta. Nie mogę podać kwot na jakie szacujemy straty wynikające z niewywiązania się agenta z umowy agencyjnej. Niestety zła sytuacja finansowa naszego partnera nie pozwala mieć nadziei na wyegzekwowanie kar umownych, które w naszej ocenie się nam należą.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)