Informacja na ten temat zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego w najbliższych dniach.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)