+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Jako Zarząd spółki nie komentujemy poziomu cen akcji oraz obligacji. Sytuacja spółki jest trudna, ale w chwili obecnej nie ma przesłanek do składania wniosku o upadłość.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)