+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, w ramach postępowania upadłościowego proponujemy obligatariuszom serii B zamianę obecnej serii na nową serię C również zabezpieczoną linią do recyklingu. Realizacja takiej koncepcji przy jednoczesnym umorzeniu części zobowiązań wobec innych niezabezpieczonych wierzycieli ma pozwolić spółce na dalsze obsługiwanie i rozłożone w czasie spłacanie swoich zobowiązań. Zamiana na akcje jest opcją która może być realizowana jedynie na życzenie obligatariuszy.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)