+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Odpowiedni wzrost ceny akcji który umożliwi przejście na główny rynek bez nowej emisji akcji. Wymogiem formalnym przejścia z Newconnect na GPW jest kapitalizacja na poziomie 12 mln EURO.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)