+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Oczywiście. Takie spotkania z inwestorami odbywają się cyklicznie wraz ze zgłaszanym przez nich zainteresowaniem. Proszę o zgłaszanie się osób które chciałby uczestniczyć w „Dniach Otwartych”, a odpowiedni termin zostanie wskazany.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)