+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie,
procedura emisji obligacji serii C ruszyła już w kilka dni po zatwierdzeniu układu. Zgodnie z opublikowanymi raportami wykonaliśmy już wycenę przedmiotu zastawu (linia technologiczna do recyklingu opon), wybraliśmy administratora zastawu (z kilku ofert z całej Polski), prowadzimy rozmowy z KDPW na temat procedury “rolowania obligacji”. W najbliższych dniach zamierzamy zawrzeć umowę zastawu i podjąć uchwałę o emisji. Od tego momentu ruszą procedury których czas trwania jest nie zależy od Zarządu, a mianowicie: wpis w rejestrze zastawów oraz podpisywanie umów z niemalże setką inwestorów zainteresowanych rolowaniem obligacji serii B na serię C.
Mam nadzieję, podobnie jak obligatariusze, że proces zakończy się przydziałem obligacji jeszcze w grudniu 2015 roku.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)