+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, nie zgadzam się z zarzutem, że Akcjonariusze “nie zostali rzetelnie poinformowani”. Działania z zakresu B+R ze swej specyfiki nie mogą być szczegółowo i publicznie prezentowane przez Spółkę. Zakres upublicznionych informacji jest w naszej ocenie właściwy. Uwzględniając powyższe, nie mogę podać jakie środki trwałe zostały zakupione oraz jakie i gdzie prowadzone były badania. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Wielkość rynku granulatu/maczki stosowanej w drogownictwie zależy od poziomu zainteresowania tą metodą wśród firm budujących drogi z asfaltu modyfikowanego. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna w Polsce i od lat znana jest na innych rynkach zagranicznych. W 2013 roku sprzedaż do tego segmentu rynku stanowiła kilka procent przychodów, natomiast w kolejnych latach może sięgać nawet ponad 50% sprzedaży.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)