+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, więcej informacji na temat planowanych przepływów znajduje się w prognozach finansowych opublikowanych 2 października 2014 roku: http://www.orzelsa.com/web/uploads/assets/file/2014%2010%2002%20Orze%C5%82%20SA%20-%20plan%20i%20realizacja%20restrukturyzacja.pdf . Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące różnic w obu propozycjach kierowanych do obligatariuszy należy zwrócić uwagę na zastosowanie różnych instrumentów finansowych. Obligacje serii C będą miały naliczane odsetki, co oznacza, że kapitał ten będzie pracował. Będą one notowane więc będzie możliwość ich zbycia i odzyskania część (jak dużej określi rynek) zainwestowanych środków dużo szybciej. Raty układowe są natomiast kapitałem od którego Spółka nie płaci odsetek ale ich nieuregulowanie w terminie grozi likwidacją Spółki. Dodatkowo raty układowe będą lepiej zabezpieczone gdyż wynikają one z obligacji serii B które są wpisane w rejestrze zastawów na pierwszym miejscu dla linii technologicznej. Wykup: dla obligacji będzie to jednorazowo ale dopiero za trzy lata, natomiast raty układowe są spłacane co roku. Spółka ma świadomość, że z działalności operacyjnej może nie zgromadzić całej kwoty na wykup obligacji serii C (nie wiemy ilu obligatariuszy zdecyduje się na tę ścieżkę), ale bierzemy pod uwagę następujące źródła finansowania wykupu w 2018 roku: kredyt bankowy, leasing zwrotny aktywów trwałych, emisja akcji lub obligacji. Ostateczna forma pozyskania tych środków zostanie sprecyzowana na kilka miesięcy przed zapadalnością obligacji serii C. Na to wszystko nakłada się szansa na spłatę wszystkich zobowiązań w dużo krótszym terminie jeżeli Spółka uzyska dotację na restrukturyzację z Ministerstwa Skarbu Państwa. Jeżeli ma Pan dodatkowe pytania, jestem do dyspozycji.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)