+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, wszystkie wierzytelności z tytułu obligacji są zaliczone do jednej grupy zgodnie z pkt. IV propozycji układowych, w których wskazane zostało, iż dotyczą one “wierzytelności zabezpieczonych na majątku upadłego zastawem rejestrowym tj. obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B wyemitowanych przez ORZEŁ S.A.”. Wierzytelności wszystkich obligatariuszy są ujęte jako jedna pozycja na liście wierzytelności, a powołany przez Sąd kurator oddaje swój głos w imieniu wszystkich obligatariuszy i w ramach tej grupy wierzycieli nie mogą być różnicowane propozycje układowe. Nie pozwalają na to przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Dodam jeszcze, że nie widzę możliwości technicznej, zakwalifikowania „drobnych” obligatariuszy do grupy zgodnie z pkt. II propozycji układowych. Spółka (ale również KDPW) nie jest w stanie określić ilu jest takich obligatariuszy i jaką łącznie ilością obligacji dysponują. Od samego początku stanowisko Spółki w tym zakresie było niezmienne. W razie dodatkowych wątpliwości zachęcam do dalszego zadawania pytań.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)