+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W tym okresie występowały duże umorzenia jednostek uczestnictwa w różnych funduszach, niestety umorzenia nie ominęły wymienionego funduszu, dlatego też fundusz sprzedał akcje Spółki. Przecena wartości akcji spółki wynika z dwóch faktów: – przeciąganie oddania linii – przedłużający się proces przygotowania dokumentacji, można było rozpocząć prace nad dokumentacją po zmontowaniu linii – nigdy taki układ maszyn nie był wcześniej zestawiony. Proces jest na ukończeniu – ogólną sytuacją na giełdzie.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)