+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Spółka na chwilę obecna nie planuje wypłacania dywidendy. Na obecnym szybkim etapie rozwoju wszystkie wygenerowane środki będą reinwestowane.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)