+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Najbliższa wypłata odsetek zgodnie z tabelą odsetek tj. za VIII okres odsetkowy (od 23.05.2013 do 22.08.2013) nastąpi 22 sierpnia 2013 r. (dzień prawa 13 sierpnia 2013r).

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)