+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Szanowny Panie, widzę taką możliwość aby część zobowiązań z tytułu obligacji zamienić na akcje według parytetu wymiany 1000 akcji za jedną obligacje. Będzie to jednak możliwe dopiero po zatwierdzeniu układu przez wierzycieli, w następującej kolejności: zrolowanie obligacji serii B na serię C, a następnie dla zainteresowanych zamiana obligacji serii C na akcje nowej emisji.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)