Analizujemy możliwość wypłaty odsetek za okres odsetkowy przypadający na luty- maj 2014r. Na bieżąco będziemy przekazywać informacje związane z obligacjami.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)