+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

AD 1. Szacuję że jest to kilkanaście tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat. AD 2. K&K Media Solution nie bierze udziału w tym projekcie. AD 3. Odpowiedź na to pytanie znajduje się każdorazowo w sprawozdaniach rocznych. AD 4. Pytanie bardzo szerokie, proszę o jego sprecyzowanie. AD 5. Odpowiedź na Pańskie pytanie została udzielona, jednak omyłkowo nie została opublikowana (nie zaznaczono odpowiedniego checkbox’a) na stronie za co przepraszamy. Odpowiedź jest już na stronie www.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)