Wynik Astor S.A. zostaną uwzględnione w prognozie wyników skonsolidowanych

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)