+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Jako Prezes Zarządu, ale również przedstawiciel większościowego akcjonariusza, nigdy nie miałem planów wycofania Spółki z obrotu giełdowego. Wręcz przeciwnie podtrzymuję deklarację przeniesienia walorów Spółki “dwa piętra wyżej” w latach 2010/2011.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)