+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zamierzamy w najbliższych dniach podpisać umowę z firmą doradczą na przygotowanie prospektu emisyjnego. Czekamy również na wyniki złożonego wniosku o dotację na koszty doradcze związane z tym procesem. Podstawowym problemem dzisiaj jest kapitalizacja spółki. Nie zamierzamy przeprowadzać emisji w najbliższym czasie więc musimy czekać na odpowiedni wzrost ceny akcji.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)