+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji o przystąpieniu do jej realizacji. Na chwilę obecną zakładamy że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy, jednak nie bez znaczenia jest ogólna sytuacja makroekonomiczna.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)