+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2015 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu odsetek za ostatni okres odsetkowy od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za...

Orzeł SA: Przydział obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii C zgodnie z którą dokonał przydziału 7.756 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) sztuk...