+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 37/2015 z dnia 22 września 2015 roku informującego o uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał z urzędu wpisu zmian dotyczących zakończenia postępowania upadłościowego, wykreślenia osoby nadzorcy sądowego oraz wykreślenia z firmy Spółki oznaczenia „w upadłości układowej”.
W związku z powyższym, począwszy od dnia dzisiejszego Spółka będzie występować w obrocie gospodarczym bez dotychczasowego oznaczenia „w upadłości układowej”.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu