+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

ORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzenia

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawarł transakcje nabycia 293 sztuk obligacji własnych serii D w celu umorzenia o wartości...