+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2023 rok

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.   Załączniki:   Orzeł SA Jednostkowy raport roczny Orzeł SA...