+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 10 maja 2024 roku, Zarząd Orzeł S.A. przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Orzeł S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, które będą rozpatrywane i zatwierdzane zgodnie z punktem 6 lit. c) porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” .

 

Załącznik:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu