+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2024 roku.

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik:

Orzeł SA: Uchwały podjęte za ZWZA w dniu 14_06_2024

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu