+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 roku, podjął uchwałę nr 1 w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii C.

Propozycje nabycia obligacji serii C będą kierowane do Obligatariuszy obligacji serii B od dnia 23 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu