+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje iż w dniu 19.12.2008 r. Emitent podpisał umowę kredytu pomostowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu „ Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A.” Wysokość kredytu...

Wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2008 r.

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w okresie styczeń – listopad 2008 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 10 735 tys. PLN, co stanowi 147% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...