+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarzad Orzeł S.A. informuje, iż pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu pt. „Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A.” złożony w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXC/2238/08 z dnia 11.12.2008 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację ww. projektu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu