+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2008 z dnia 30.10.2008r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu „Analiza rynku i opracowanie strategii Orzeł S.A. w zakresie e-commerce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiebiorczość i Innowacje, Działanie 1:7.

Kwota dotacji w formie dotacji rozwojowej wynosi 73 000,00 PLN co stanowi 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu