+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3.06.2015 roku, dokonał spłaty raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne   Osoby...

Orzeł SA: Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż Emitent w dniu 16 grudnia 2016 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką powiązaną InnoEco Polska Sp. z o. o.. Pożyczka na kwotę 310.000,00 złotych została udzielona na okres do dnia 31 sierpnia 2017 rok. Pożyczka została zabezpieczona...

Orzeł SA: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Orzeł S.A. za okres od 1 stycznia...