+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3.06.2015 roku, dokonał spłaty raty zobowiązań układowych.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu