+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019.   Załączniki: 2019 Orzeł SA Raport roczny jednostkowy ORZEŁ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SF   Podstawa prawna:   5 ust. 1 pkt...

Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015.     Załączniki: Orzeł SA Jednostkowy raport roczny za 2015 rok Orzeł SA Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania...