+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na ratowanie, który Spółka złożyła w dniu 31 października 2016 roku.

Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej informuje, że ze względu na przewidzianą z dniem 1 stycznia 2017 roku likwidację Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, nie ma możliwości dalszego procedowania wniosku Orzeł S.A. o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu