+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii B

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 13.12.2013 r. Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B, wezwanie do wykupu wszystkich obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami. Podstawą do wezwania jest niedokonanie przez Spółkę wypłaty odsetek od...

ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2013

Zarząd ORZEŁ S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje...

ORZEŁ SA: Sprzedaż nieruchomości

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że Spółka w dniu 28.11.2013 r. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Willowej 2 w Ćmiłowie o łącznej powierzchni 0,3234 ha wraz z usytuowanym na tym gruncie budynkiem serwisu motoryzacyjnego z częścią...