+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 13.12.2013 r. Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B, wezwanie do wykupu wszystkich obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami. Podstawą do wezwania jest niedokonanie przez Spółkę wypłaty odsetek od obligacji serii B , których termin płatności przypadał na dzień 22 listopada 2013 roku.
Administrator Zastawu wyznaczył Spółce termin 60 dni na dokonanie powyższego wykupu.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu