Zarząd informuje, iż w dniu 02 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie z Obligatariuszami reprezentującymi ok. 65% wartości wyemitowanych obligacji serii B, jednak informujemy, że ostatecznie nie zostały podjęte żadne jednoznaczne ustalenia. W związku z tym w najbliższych dniach zaplanowane zostały kolejne rozmowy dotyczące sposobu wykupu obligacji serii B.

 

Aby rozmowy mogły przebiec pomyślnie Zarząd Orzeł S.A. zwraca się do wszystkich Obligatariuszy serii B zainteresowanych uczestnictwem w rozmowach do zgłaszania swoich opinii w tej sprawie jak również do zgłaszania swojego zainteresowania wykupem poprzez adres mailowy: ri@orzelsa.com.

 

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu