+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie opóźnienia wypłaty odsetek od obligacji serii B, Zarząd ORZEŁ S.A informuje, że wypłata zaległych odsetek wraz z odsetkami ustawowymi zostanie dokonana 29 listopada 2013 r. Wypłacona kwota jedną obligacje wyniesie 27,80 zł w tym 0,07 zł odsetek ustawowych.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarząd