Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że Spółka w dniu 28.11.2013 r. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Willowej 2 w Ćmiłowie o łącznej powierzchni 0,3234 ha wraz z usytuowanym na tym gruncie budynkiem serwisu motoryzacyjnego z częścią socjalno-biurową, magazynem i myjnią o łącznej powierzchni użytkowej 1385,13 m2 wraz z placem utwardzonym oraz rzeczami ruchomymi (wyposażenie serwisu motoryzacyjnego, magazynem wysokiego składowania oraz wyposażeniem części socjalno-biurowej).
Cena powyższej nieruchomości wraz z ruchomościami ustalona została na 2,3 mln zł netto, płatne do 29 listopada 2013 r.
Na sprzedanej nieruchomości ustanowione są na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna hipoteki: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyżej 8.437.500,00 zł, 2) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyżej 192,750,00 zł. Zgodnie z otrzymaną promesą z banku, powyższe hipoteki zostaną przepisane na inne nieruchomości Spółki i będą stanowić zabezpieczenie dla kredytu obrotowego z dnia 06.04.2012 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym z dnia 24.01.2013 roku.
Środki uzyskane z sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na spłatę kredytu obrotowego z dnia 24.01.2013 roku, realizację projektu B+R współfinansowanego z środków publicznych oraz spłatę innych zobowiązań Spółki.

 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 ppkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu