+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne...

Orzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu numer 12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż Emitent w dniu 17 listopada 2017 roku zawarł aneks do umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o. Zarząd informuje, iż na mocy...

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 26 września 2017 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne...

Orzeł SA: Nabycie w celu umorzenia obligacji serii D

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w wykonaniu zobowiązań określonych w warunkach emisji obligacji Serii D nabył w celu umorzenia 132 obligacje serii D wyemitowanych przez Spółkę za cenę 1 093,59 zł każda, tj. łącznie za kwotę 144 353,88 zł. Nabycie nastąpiło na...