+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com
Jak zapewnić większe bezpieczeństwo na placach zabaw?

Jak zapewnić większe bezpieczeństwo na placach zabaw?

Plac zabaw to niezwykle istotne miejsce w każdej okolicy. Spokojny sposób na przyjemne spędzenie czasu i integrację dzieci oraz rodziców. Otoczony zwykle odrobiną przyrody, stanowi często centrum wszechświata dla lokalnych maluchów i azyl od wszelkich trosk oraz...
Dlaczego rola surowców z recyklingu w gospodarce będzie rosła?

Dlaczego rola surowców z recyklingu w gospodarce będzie rosła?

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada odzyskiwanie maksymalnej ilości surowców z odpadów, które następnie wykorzystywane są do produkcji kolejnych wyrobów. Ideą tego systemu jest ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych oraz zmniejszenie strumienia odpadów...
Zużyte opony – lepiej je spalać, czy odzyskiwać z nich surowce?

Zużyte opony – lepiej je spalać, czy odzyskiwać z nich surowce?

W miarę wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa dynamicznie rozwijają się technologie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, w tym również zużytych opon samochodowych. Z uwagi na fakt, iż naturalny proces biodegradacji gumy trwa nawet 100 lat, ich...
Innowacyjne zastosowania pyłu gumowego z recyklingu opon

Innowacyjne zastosowania pyłu gumowego z recyklingu opon

W miarę upowszechniania się recyklingu i zwiększania jego obowiązkowych poziomów następować musi rozwój rynku materiałów odzyskiwanych w tym procesie. Wiąże się to z intensywnym prowadzeniem działań badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na poszukiwanie nowych...
Zalety i przykłady zastosowania granulatu SBR

Zalety i przykłady zastosowania granulatu SBR

W Polsce producenci opon zobowiązani są do zapewnienia odzysku swoich produktów, w ilości odpowiadającej minimum 75% tonażu opon wprowadzanych na rynek, z czego minimum 15% musi zostać poddane recyklingowi materiałowemu. Z roku na rok odsetek zużytych opon poddanych...