Orzeł SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Orzeł S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki powołało nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Leszka Rafalskiego.   Życiorys zawodowy Pana Leszka Rafalskiego stanowi...