+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę pożyczki korporacyjnej na dowolny cel. Wartość przyznanego finansowania wynosi 2 000 000 zł, a okres kredytowania do dnia 31 grudnia 2027 roku. Podpisanie umowy pożyczki nie wiąże się ze zobowiązaniem Emitenta do uruchomienia środków. Umowa pożyczki pełnić będzie funkcję potencjalnego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej w 2023 roku, inwestycji w instalację fotowoltaiczną, o której Zarząd informował raportem RB nr 14/2021 ESPI z dnia 22 października 2021 roku oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z planowaną inwestycją w uruchomienie drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon.

Zabezpieczenia pożyczki ustanowione zostaną przed udostępnieniem środków. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu